Home » Nieuws » Dorpsblad De Aftrap

Welkom bij de Aftrap!


De Aftrap is het dorpsblad waarin alle verenigingen uit Tuitjenhorn e.o. gratis hun programma, verslagen en wetenswaardigheden kunnen publiceren. Het blad komt eens per 2 weken uit in de even weken.

De Aftrap is van origine een sportblad, waarin de Voetbal Hollandia T, Handbal Hollandia T en Volleybal De Boemel dan ook een vaste plek in het blad hebben verworven. Ook worden veel speelverslagen gepubliceerd,  wat de binding met de sportverenigingen vergroot. De verslagen van de Dorpsraad hebben ook een prominente plek in De Aftrap.

Ook de Badminton, Biljart, Klaverjasdrives, Speelweide Kalverdijk, Atletiek Vereniging NOVA, Schaatsclub SIS, leveren regelmatig kopij aan. Op muzikaal gebied staat er ook voldoende in zoals: concerten van Fanfare Hildegardis, optredens in het dorpshuis AHOJ te Tuitjenhorn of in Warmenhuizen, Dirkshorn en in het kerkje te Eenigenburg. De bibliotheek, Rode Kruis, Zonnebloem, Vrouwen van Nu, Katholieke Bond Ouderen en Midgard, zorgen voor de nodige informatie op cultureel en maatschappelijk gebied, voor het blad. En natuurlijk zorgen ook vele vrijwilligers voor de nodige informatie op kerkelijk gebied, deze mensen houden de parochie levendig.

Dat we in Tuitjenhorn een gemoedelijke gemeenschap hebben, is u natuurlijk al lang opgevallen. Hier houden de mensen nog rekening met elkaar en een vriendelijke groet in het voorbij gaan, tekent de sfeer. De Aftrap is al ruim 65 jaar het Dorpsblad die de gemeenschap samenbrengt.

De kosten kunnen laag gehouden worden doordat alles draait op vrijwillige basis en inkomsten uit de advertenties, van de middenstand uit Tuitjenhorn e.o. Dit alles wordt mede in stand gehouden door een dorpsblad als De Aftrap.

Voor maar € 10,- per jaar bent u al lid!

Hebben we uw interesse gewekt? U kunt zich opgeven bij onze administrateur Leo Swaab of bij een van de bestuursleden, zie onze contactgegevens. 

 

Kortom: De Aftrap is, al meer dan 65 jaar, het contactorgaan voor Tuitjenhorn, Kalverdijk, ’t Rijpje, Eenigenburg en Stroet.

Informatie


Bestuur

De organisatie van de ‘’De Aftrap’’ bestaat uit de redactie, een administrateur, en een 26 tal bezorgers. Iedereen doet dit geheel op vrijwillige basis.

Redactie de Aftrap
V.l.n.r.: Piet Bommer, Kitty Goudsblom, Leo Swaab, Jacqueline Boekel en Arie Tijm. 

Taakverdeling:

  • Arie verzorgt agenda, voorwoord, website beheer en schrijft rubrieken.
  • Piet, Kitty en Jacqueline verwerken de e-mails. 
  • Leo is onze leden- en financieel administrateur.

Samen vormen zij het bestuur en nemen beslissingen en regelen overige zaken.

 

Adverteren?

Het plaatsen van een in memoriam, verloren en gevonden advertenties zijn gratis. Voor andere kleine advertenties dient 2,50 euro te worden betaald. 
Voor grotere advertenties zal de prijs nader bepaald worden. Advertenties kunnen per e-mail worden gestuurd. Deze worden geplaatst als u de betaling heeft voldaan bij een van de redactieleden.

Bent u een bedrijf, of zelfstandige onderneming en wilt u adverteren in ons dorpsblad? Dan kan dat via drukkerij Zeeman Schagen of Den Helder. Zij bepalen het aantal adverteerders en de advertentieprijs. De prijs hangt af van de grootte van de advertentie, hoe vaak en er is ook een optie om in meerdere dorpsbladen te adverteren.

 

Contact

Instuuradres:

deaftrap1953@hotmail.com

 

Contactgegevens
Arie Tijm

Mosterdpot 15 / 0226-393035

Piet Bommer

Sportlaan 33 / 0226-392009

Kitty Goudsblom

Kerkbuurt 21 / 0226-393763

Jacqueline Boekel

Buttersloot 20 / 0226-392078

Leo Swaab

Sportlaan 44a / 0226-392932 / leoswaab@quicknet.nl