Home » Info/contact » A.L.V.

Hollandia T presenteert positief beeld tijdens A.L.V.

 

Met trots heeft het bestuur teruggeblikt op voorgaand jaar. Dankzij de inzet van leden en vrijwilligers bij de diverse activiteiten hebben we het jaar af kunnen sluiten met een positief resultaat. Ook kijken we met vertrouwen naar de toekomst. Het ledenaantal laat een kleine stijging zien. De jongste jeugd is weer goed vertegenwoordigd binnen de vereniging. Dit samen maakt dat we voor het seizoen 2018/2019 geen contributie verhoging zullen doorvoeren.

Ook komende jaren zullen we de ingeslagen weg, waarbij we de inzet van alle leden vragen om bij te dragen aan acties om de clubkas te spekken, voort zetten. Onder het mom vele handen maken licht werk kunnen we met elkaar bergen verzetten en de contributie laag houden.

 

Tot medio december kunt u op onze site de informatie van de ALV terug lezen.

PDF
Notulen ALV 2 november 2017
PDF [249.8 KB]
Download (8 downloads)