Home » Info / contact » privacy wet

Privacyverklaring Handbalvereniging Hollandia T

Dit Privacy Reglement is in concept totdat de ALV & bestuur van  Handbalvereniging Hollandia T deze formeel heeft vastgesteld en heeft toegevoegd aan het Huishoudelijke Reglement van Handbalvereniging Hollandia T

Dit is een PRIVACYVERKLARING van Handbalvereniging Hollandia T te Tuitjenhorn en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40635446. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Handbalvereniging Hollandia T verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Waarom Handbalvereniging Hollandia T gegevens nodig heeft.

Handbalvereniging Hollandia T verwerkt uw persoonsgegevens met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, namelijk:

  • Lidmaatschap Handbalvereniging Hollandia T en Nederlands Handbal Verbond (NHV) voor deelname aan handbaltrainingen, wedstrijden en toernooien conform voorschriften NHV
  • Contributieheffing
  • Uitnodigingen en informatieverstrekking voor/over activiteiten, lidmaatschap, opleidingen, wedstrijden, trainingen, toernooien, bijeenkomsten en vergaderingen via telefoon, E-mail, brief, website, nieuwsbrief, social media als Facebook, Twitter en WhatsApp (al dan niet team gebonden)
  • Teamindelingen
  • Specifiek contact per u als vrijwilliger, donateur, lid van verdienste nodig is
  • Om contact met u als (ere)lid op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en of in geval van urgentie (calamiteit) dringend contact met u nodig is.
  • U al dan niet een commerciële relatie aangaat met Handbalvereniging Hollandia T .
  • U aangeeft op de hoogte te willen blijven van de vereniging informatie van Handbalvereniging Hollandia

Handbalvereniging Hollandia T verzamelt d.m.v. het lidmaatschap inschrijvingsformulier en de Handbalvereniging Hollandia T nieuwsflits de volgende gegevens: a. Naam  b.  Adres    c. .Email adressen d. Telefoonnummers e. Geboortedatum f.  Aanmeldingsdatum g.  Geslacht  h. Bankgegevens i. Pasfoto  .  Inschrijvingen voor activiteiten  k.  Info voor wedstrijden/trainingen l. Voor jeugdleden, naam en contact gegevens van ouder(s).

 Hoe lang Handbalvereniging Hollandia T gegevens bewaart.

 Handbalvereniging Hollandia T bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren. 

Delen met anderen.

Handbalvereniging Hollandia T verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek.

Op de website van Handbalvereniging Hollandia T worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Handbalvereniging Hollandia T gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, Aanpassen of Verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@handbal-hollandia-t.nl of hollandiat@handbal.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Handbalvereniging Hollandia T & NHV geeft u als lid zelf ook de bevoegdheid direct gegevens te corrigeren. Via de Sportlinked handbal app. En op de Handbalvereniging Hollandia T website heeft u de mogelijkheid om uw gegevens en privacy instellingen in te zien en aan te passen. 

Beveiligingsmaatregelen.

Handbalvereniging Hollandia T neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Bij  Handbalvereniging Hollandia T zijn de beveiligingsmaatregelen als volgt ingevuld: Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord. Alle netwerk mappen zijn alleen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord Hierdoor zijn ook de digitale persoonsgegevens opgeslagen achter gebruikersnaam en wachtwoord .Alle papieren documenten waarop persoonsgegevens staan, zijn opgeslagen in een afgesloten ruimte. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan schriftelijk of telefonisch contact op met Dagelijks bestuur van Handbalvereniging Hollandia T info@handbal-hollandia-t.nl of hollandiat@handbal.nl

Wijzigingen Privacyverklaring.

Het kan voorkomen dat deze privacy verklaring in de toekomst gewijzigd dient te worden. Aanbeveling is dan ook om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

 Aldus verklaard te Tuitjenhorn, 25 mei 2018.