Home » Covid protocol

 

24 februari 2021

PROTOCOL VERANTWOORD SPORTEN

https://nocnsf.nl/media/4049/protocol-verantwoord-sporten-v030321.pdf

 

 

23 februari 2021 NHV

UPDATE MAATREGELEN CORONAVIRUS

 

Op dinsdagavond 23 februari heeft de regering nieuwe versoepelingen en verlengingen van de Corona maatregelen aangekondigd. Ook de sport was hierin een belangrijk onderwerp. Vanaf 3 maart is het toegestaan voor mensen tot 27 jaar om buiten te sporten in teamverband. Naar aanleiding van de persconferentie komen wij zo snel mogelijk met richtlijnen en protocollen voor jeugd en jongvolwassenen (tot 27 jaar) om weer buiten te kunnen handballen. Deze protocollen zullen gepubliceerd worden op onze website en HandbalNL App. 

Op onderstaande websites zal ook zo spoedig mogelijk de informatie bijgewerkt worden:

Kijk voor meer informatie over de maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus op de website van het RIVM

Klik hier voor het landelijk protocol verantwoord sporten. 

Klik hier voor de FAQ van NOC*NSF. 


Klik hier voor de handreiking crowdmanagement. 


Klik hier voor de FAQ over corona en competitie.

 

 

VEELGESTELDE VRAGEN CORONA

(update 25 januari)

 

Wat zijn de huidige maatregelen?

De maatregelen vanaf 14 december middernacht zijn:

 • In een binnenruimte is sporten niet toegestaan. Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht, ook van buitensportaccommodaties.
 • Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan met maximaal twee personen in de buitenlucht, zolang er minimaal 1,5 meter tussen zit. Groepslessen buiten mogen niet plaatsvinden.
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge trainingspartijen mogen wel. Kinderen met klachten blijven thuis.
 • Er worden geen wedstrijden gespeeld bij de senioren. Voor topsporters gelden uitzonderingen.

Er geldt van af  medio februari een avondklok tussen 22.00 uur en 04.30 uur.

 

Avondklok:

 

Geldt de avondklok ook voor de sport?

De avondklok geldt ook voor de sport, uitgezonderd de sporters die deelnemen aan trainingen en wedstrijden die al eerder zijn uitgezonderd voor zover de activiteiten in de avond moeten plaatsvinden.

Naast de sporters zijn eveneens de noodzakelijke personen om de training en of wedstrijd mogelijk te maken uitgezonderd. Iedereen dient wel de juiste papieren bij zich te hebben. Overigens is het streven zondermeer om ook in de uitzonderingssituaties zoveel mogelijk de uren van de avondklok in acht te nemen.

 

Aan welke voorwaarden moet voldaan worden voor de uitzonderingssituaties?

Je mag in die gevallen naar buiten indien je van de werkgever naar buiten moet. In dat geval moet men de volgende documenten bij zich hebben:

 

 

Wat te doen in geval van een calamiteit op een sportaccommodatie tijdens de uren van de avondklok?

In dat geval kan de betrokkene naar de sportaccommodatie gaan, mits in het bezit van een eigen verklaring avondklok.

 

 

Trainingen en wedstrijden:

 

Zijn competities en wedstrijden toegestaan?

Wedstrijden en competities zijn  niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten, uitgezonderd de nationale selectiesporters en betaald voetbal. Momenteel wordt de mogelijkheid bekeken om topsportcompetities weer op te starten.

 

Zijn andere vormen van sporten toegestaan?

Kinderen en jeugd tot 18 jaar die meedoen aan juniorencompetitie kunnen nu onderling trainingspartijen spelen. Junioren mogen ook teamtrainingen volgen op de sportaccommodatie.

Ben je 18 jaar of ouder dan mag alleen individueel of in groepen met maximaal twee personen gesport worden op de buitensportaccommodatie. Groepen van twee personen moeten onderling anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar in acht nemen en mogen niet mengen. 

Het is mogelijk dat een veiligheidsregio andere normen hanteert. Wij adviseren verenigingen daarom om met de gemeente af te stemmen welke afspraken er voor hen van toepassing zijn .

 

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van twee personen ook voor de sport?

Ja, je mag in groepen van maximaal twee personen elke sport beoefenen. Deze groepsgrootte van maximaal twee personen geldt bij het sporten voor senioren vanaf 18 jaar.

Het is mogelijk om met meerdere groepen van maximaal twee personen tegelijk op 1 sportveld tegelijkertijd te trainen. 

Het is wel de bedoeling dat je na afloop van de training en sportactiviteit de buitensportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

 

Mogen groepjes van twee spelers trainen met afwisselend schieten op de keepers (die samen een eigen groepje vormen)?

Dat mag alleen wanneer keeper vast onderdeel is van een groepje van twee; er mag dus niet gerouleerd worden.

 

Zijn er specifieke regels voor de groepen van maximaal twee personen?

Ja, maar tijdens het buiten sporten alleen van toepassing voor senioren van 18 jaar en ouder:

De tweetallen mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder tweetal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet.

Kinderen en jeugd die vallen onder juniorencompetities zijn uitgezonderd van groepjes van twee.

 

Geldt de maximale groepsgrootte van twee personen na het sporten ook voor jongeren?

De regels voor maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Voor jongeren van 13 jaar en ouder gelden de maatregelen wel. Dus ook na het sporten.

 

Mag een volwassen trainer aanwezig zijn bij trainingen van kinderen en jeugd die vallen onder de juniorencompetities?

Kinderen en jeugd die qua leeftijd vallen onder juniorencompetitie hoeven zich tijdens het sporten niet aan de groepjes van maximaal twee te houden. Het is daarbij toegestaan dat er een of meer volwassen trainers aanwezig zijn, maar probeer dat aantal zo laag mogelijk te houden.

Volwassenen moeten hierbij wel de anderhalve meter afstand in acht nemen.

 

Wordt het virus doorgegeven als je van dezelfde sportmiddelen (rek, bank, etc.) gebruikmaakt?

Een virus heeft een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. 

Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat u besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam.

In het algemeen raden we aan om regelmatig uw handen te wassen en sportmaterialen te desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel.  

Alle sporten zijn toegestaan mits er voldaan kan worden aan de maatregelen!

 

Mogen kinderen die geen lid zijn van een club ook op de sportaccommodaties sporten?

Ja, kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen. Ook als ze geen lid zijn van een vereniging.

 

Moet er tijdens rustmomenten afstand worden gehouden?

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot niemand 1,5 meter afstand te houden. Kinderen tussen 12 en 18 wel ten opzichte van volwassenen maar niet ten opzichte van elkaar. Volwassen dienen altijd 1,5 meter afstand te houden, tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen. Deze regels gelden ook tijdens rustmomenten. Houd je hier altijd aan!

 

Hoe moet ik omgaan met blessures tijdens een training?

We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij aan wel hulp te verlenen. 

Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te verkleinen. 

 

Corona binnen een team/vereniging:

 

Wat moeten we doen als iemand positief getest is op het coronavirus?

Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus, dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft aan de overige spelers om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.

Lees hier meer informatie van het RIVM over de regels die gelden bij een positieve test.

 

Een lid van onze club is besmet met het coronavirus. Is er een protocol hoe we de leden informeren?

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als ‘overige niet nauwe contacten’. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

 

Mag een positief geteste speler deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden?

Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere verenigingsactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.

 

Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?

Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.

 

Mondkapjesplicht

De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle publieke binnenruimtes, zoals binnensportaccommodaties. Deze verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden. Zodra er geen medische noodzaak meer is wordt deze bepaling ingetrokken door de Rijksoverheid.

 

Wat wordt verstaan onder een binnensportaccommodatie?

Een binnensportaccommodatie is een overdekte sportruimte zoals een zwembad, sportschool of sportzaal. Een binnensportaccommodatie is ook een publieke binnenruimte. Het dragen van een mondkapje geldt niet voor buitensportaccommodaties. 

 

Is het dragen van een mondkapje verplicht tijdens het sporten in een binnensportaccommodatie?

Tijdens het sporten is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Daarvoor en daarna is het dragen van een mondkapje in de accommodatie wel verplicht.

 

Moeten de spelers op een wisselbank een mondkapje dragen?

Nee, het plaatsnemen op de wisselbank is een onderdeel van de sportbeoefening. Het dragen van een mondkapje is dan niet verplicht.

 

Moet een trainer, coach, begeleider of instructeur een mondkapje dragen tijdens het geven van een les, training of instructie in een binnensportaccommodatie?

Tijdens het geven van een les, training, of instructie is het niet verplicht om een mondkapje te dragen indien dit het geven van de les, training of instructie te veel belemmerd. Vooraf en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht.

 

Is het dragen van een spatscherm (face shield) toegestaan als alternatief voor een mondkapje?

Op plekken waar een mondkapje verplicht is, mag u alleen een mondkapje dragen en geen spatscherm. Mondkapjes moeten goed op uw gezicht aansluiten. Gebruik geen zakdoek, sjaal of buff. Het is niet nodig een medisch mondmasker te gebruiken.

 

Moet een scheidsrechter een mondkapje dragen?

Een scheidsrechter hoeft tijdens de training of competitie geen mondkapje te dragen omdat het zijn/haar deelname aan de sportbeoefening belemmert. Vooraf en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht.

 

Moet een tijdwaarnemer / wedstrijdsecretaris een mondkapje dragen?

Ja, het dragen van een mondkapje is ook verplicht voor de eventueel aanwezige wedstrijdondersteuning.

 

Zijn er uitzonderingen op het dragen van een mondkapje?

Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Het kan zowel om zichtbare, als onzichtbare beperkingen of ziektes gaan. Concreet gaat het om:

 • Mensen die vanwege hun beperking of ziekte fysiek niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten. Bijvoorbeeld door een aandoening aan hun gezicht;
 • Mensen die door het dragen van een mondkapje last krijgen van hun gezondheid. Bijvoorbeeld door een longaandoening;
 • Mensen die ernstig ontregeld raken van het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening;
 • Begeleiders van mensen die afhankelijk zijn van non-verbale communicatie, zoals liplezen.
 • Het handhavend lokaal gezag kan mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt.

Is een mondkapje verplicht als ik andere personen in mijn auto vervoer?

Zit u met mensen in de auto uit een ander huishouden? Dan mogen er maximaal 4 personen in de auto zitten. Dit maximum geldt niet als u met gezinsleden uit uw eigen huishouden in de auto zit.

Of u wel of geen niet-medisch mondkapje draagt in de auto hangt af van de situatie:

 • wel een mondkapje: u zit met mensen in de auto uit een ander huishouden.
 • Geen mondkapje: u zit in de auto met mensen uit hetzelfde huishouden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

 

Sportaccommodatie:

 

Wie is verantwoordelijk voor de 1,5m handhaving bij mijn vereniging? 

In eerste instantie ben je als vereniging ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie. Optie Wijs hiervoor is om bijvoorbeeld een ‘corona-coördinator’ aan te wijzen die geldt als aanspreekpunt en mensen erop kan wijzen wanneer zij de 1,5m niet goed in acht nemen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de (wettelijke) controle op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij jouw vereniging kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de vereniging te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels!

 

Hoeveel personen mag ik op mijn accommodatie ontvangen?

Vanaf 29 september 18.00 uur geldt dat er geen publiek aanwezig mag zijn bij sportwedstrijden. Zowel binnen als buiten. Zowel op professioneel- als amateurniveau.

Mag de kleedkamer gebruikt worden voor het droog wegleggen van jassen en/of gebruik van het toilet?

 

De kleedkamer mag niet gebruikt worden voor het droog wegleggen van tassen/jassen. Dit om te voorkomen dat het in de nauwe gangen en ruimtes te druk wordt.

Toiletgebruik is wel toegestaan. Dus als toiletten in kleedkamers liggen mag de deur wel van het slot, maar voorkom drukte.

 

Hoe gaat de verplichte gezondheidscheck in zijn werk?

In principe hoeft de vraag alleen gesteld te worden voorafgaand aan de training.

Het advies is om deze check niet als data op te slaan in verband met privacy. Wanneer er geen klachten zijn is er niets aan de hand. Meer informatie vind je op https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck

 

Gelden er extra maatregelen voor sportkantines?

Ja, sportkantines worden gesloten vanaf 29 september 18:00 uur.

 

Toeschouwers:

 

Mogen ouders naar trainingen of wedstrijden van kinderen komen kijken?

Nee. Dat mag niet. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.

 

Mogen sporters die klaar zijn met hun training of wedstrijd blijven kijken naar een andere training of wedstrijd?

Nee. Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden gezien als toeschouwers. Zij dienen de sportaccommodatie na de sportactiviteit zo snel mogelijk te verlaten.

 

Wie mogen wel aanwezig zijn in de sportaccommodatie?

Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij trainingen of wedstrijden mogen aanwezig zijn en worden niet gezien als publiek.

 

Mag er bij sporters met een beperking wel een ouder/begeleider aanwezig zijn?

 

 

Een ouder/begeleider die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een sporter met een beperking, mogen aanwezig zijn bij de sportactiviteit.

 

 

Verenigingsactiviteiten:

 

Kunnen er bestuursvergaderingen, ALV’s en opleiding ’s bijeenkomsten plaatsvinden op de sportaccommodatie of in de sportkantine?

De sportkantine is de komende weken dicht. Probeer vergaderactiviteiten zoveel mogelijk online te organiseren. Mogelijk is de zaalruimte zelf ondersteunend aan de sportactiviteit te gebruiken voor kort overleg en noodgevallen. Te denken valt aan overleg officials/juryleden, dagelijkse instructie coronacoördinatoren, een plotseling EHBO-geval, etc.. Houd in ieder geval het horecagedeelte gesloten. 

 

Scheidsrechters:

Een overzicht van veel gestelde vragen voor scheidsrechters vind je hier