WELKOM bij Handbalvereniging Hollandia T. Wij staan voor Passie, Snelheid, Teamwork, Scoren en vooral Plezier hebben met elkaar.

9 mei 2020 NHV

Update Handbalspecifiek protocol

 

Leeftijdscategorie 19 jaar en ouder

Vanaf 11 mei mogen handballers van 19 jaar en ouder de trainingen weer hervatten. De algemene richtlijnen én de richtlijnen voor de leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar, die beschreven zijn in het Handbalspecifiek protocol gelden ook voor de leeftijdscategorie 19 jaar en ouder. 

Voor de leeftijdscategorie 19 jaar en ouder geldt echter:

 • Op één handbalveld zijn maximaal 14 spelers.

Verder geldt nu in algemene zin (voor alle leeftijdscategorieën):

 • De bal mag tussen een ongelimiteerd aantal personen overgespeeld worden.
 • De verschillende leeftijdscategorieën binnen een vereniging dienen elkaar zo min mogelijk te kruisen.

Voor de geüpdatete algemene hygiëneregels én de regels omtrent samenwerkingen tussen gemeentes, sportaanbieders, bestuursleden, sportaccommodaties, welzijnsorganisaties en openbare ruimtes verwijst het NHV naar het landelijke sportprotocol.

 

7 mei 2020 NHV

Update 7 mei Coronavirus en de handbalsport

 

Woensdag 6 mei heeft het kabinet de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd en voor een deel versoepeld. Het NHV heeft momenteel contact met NOC*NSF en het RIVM, die gezamenlijk werken aan een algemeen sportprotocol. Aan de hand van dit protocol, dat voor of in het weekend verschijnt, komt het NHV zo spoedig mogelijk met een (update van het) handbalspecifiek protocol, waarin duidelijk wordt op welke manier handballers van negentien jaar en ouder vanaf 11 mei mogen trainen. Op de door het kabinet geschetste gewenste situatie vanaf 1 september kan het NHV pas in een later stadium ingaan, gezien het voorbehoud dat hier nog aan verbonden is.

 

Wij zoeken handbalsters !!!!!

 

 

 

 

 

 

We zoeken handbal meiden tussen de leeftijd 14 en 16 jaar (B-Jeugd) die graag willen handballen.
We hebben 3 of 4 meiden nodig om een compleet team te maken.
Heb je zin in een nieuwe uitdaging en wil je Passie, Snelheid, Teamwork, Plezier en Scoren.
Dan zoeken wij jou!!!!!
Voor info mail naar : info@handbal-hollandia-t.nl

 

1 mei 2020 NHV

FAQ Corona protocol handbal

 

Operationeel plan jeugd tot en met 12 jaar

In het protocol staat niets over het wel/niet mogen overspelen van een bal in de jeugd tot en met 12 jaar. Wat is hierbij het voorschrift?

 • De jeugd tot en met 12 jaar mag overspelen met een bal.

 

Operationeel plan jeugd 13 tot en met 18 jaar

In het protocol staat niets over het wel/niet mogen overspelen van een bal in de jeugd tot en met 18 jaar. Wat is hierbij het voorschrift?

 • De jeugd tot en met 18 jaar mag overspelen met een bal. Zij moeten voorafgaand aan de training wel hun handen en de handbal desinfecteren

In het protocol stond dat keepers met handschoenen moesten keepen, maar dit staat er niet meer in. Mogen zij zonder handschoenen keepen?

 • Ja en zij moeten net als anderen hun handen desinfecteren voorafgaand aan de training.

In het protocol staan verschillende voorschriften over het aantal sporters dat in kleine groepen mag sporten. Mogen er nu 12 of 14 sporters op een heel veld staan?

 • De maximale groep sporters dat op een veld mag trainen, bestaat uit 14 sporters op een gepaste afstand van 1,5 meter van elkaar.

Een of meerdere kinderen uit het team (jeugd 13-18 jaar) zijn 12 jaar of jonger. Wat wordt hierover geadviseerd?

 • Kinderen die zelf nog 12 jaar of jonger zijn, maar met de C-jeugd of ouder meespelen, kunnen meedoen met hun eigen team. Dit kan mits zij zich houden aan het protocol voor jeugd van 13-18 jaar. Zij kunnen echter ook bij aanwezigheid van een jonger team, meetrainen binnen de voor hun leeftijd gestelde voorschriften.

Een of meerdere kinderen uit het team (jeugd 13-18 jaar) zijn 19 jaar. Wat wordt hierover geadviseerd?

 • Zij kunnen niet meedoen volgens het advies van de regering en het protocol, ondanks dat ze wel bij het team horen. Probeer ze te betrekken met online mogelijkheden.

Een handbal is door een andere sporter aangeraakt met direct contact met het gezicht. Mag deze nog gebruikt worden?

 • Nee, deze handbal mag niet gebruikt worden totdat het ontsmet is met desinfecterend middel.

Er zijn maximaal 14 sporters op een veld mogelijk. Hoe zit dit bij een Beach Handball veld?

 • Maximaal 8 sporters zijn toegestaan op één Beach Handballveld. Als er twee of drie aaneengesloten Beach Handballvelden aanwezig zijn, blijft het maximumaantal 14 sporters.

 

Trainingsmateriaal/Oefenstof

Met alle voorzorgsmaatregelen moeten andere trainingsmethoden verzonnen worden die passen binnen het protocol. Kan het NHV mij hierbij helpen?

 • Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het ontwikkelen van trainingsstof dat past binnen de gestelde voorschriften van het protocol. Daarbij worden bijvoorbeeld oefeningen aangeboden die passen binnen de 1,5 meter afstand tussen spelers. Online kunnen al veel trainingen gevonden worden, zoals onze sociale media waarop trainingen worden aangeboden voor de individuele sporter.

Veiligheid/borging

Wie is verantwoordelijk voor de hygiëne van de jeugd?

 • De vereniging is verantwoordelijk om desinfecterende middelen voor handen, maar ook voor ballen en materialen bij trainingen beschikbaar te stellen. Zij dienen ook om de voorschriften te delen met ouders, leden en trainers. Een coronaverantwoordelijke ziet er op toe dat de voorschriften worden nageleefd op de vereniging.

Er wordt gesproken in het protocol om een coronaverantwoordelijke aan te stellen. Wat wordt hiermee bedoeld?

 • Een coronaverantwoordelijke is een persoon die vooraf, tijdens en na afloop van de training er op toeziet dat de voorschriften worden nageleefd. Deze verantwoordelijke (persoon) zorgt ervoor dat de maatregelen (omtrent een aantal) op onderstaande punten nageleefd worden:
  • Hygiëne: thuis douchen, aanwezigheid desinfecterende zeep, eigen bidons, handschoenen bij keepers jeugd 13-18 jaar. Ballen tussen trainingen door reinigen met desinfecterend middel.
  • Afstand: geen aanwezige ouders, afstand van tenminste 1,5 meter van trainers en spelers en tussen spelers onderling (enkel tijdens de training van jeugd 13-18 jaar).
  • Gezondheid: Mochten er twijfels zijn over ziekteverschijnselen met betrekking tot het virus aanwezig zijn bij een sporter, mag de coronaverantwoordelijke een sporter naar huis sturen.

Onze spelers hebben eigen handballen. Hoe dient de vereniging volgens de voorschriften te handelen met betrekking tot hygiëne?

 • Voor de jeugd van 13 – 18 jaar dienen hun handen én handballen te desinfecteren voorafgaand aan de training.

Onze spelers hebben geen eigen ballen, maar gebruiken ballen van de vereniging. Hoe dient de vereniging volgens de voorschriften te handelen met betrekking tot hygiëne?

 • Handballen van de vereniging mogen gebruikt worden, maar dienen gedesinfecteerd te worden tussen trainingen en na gebruik.

Mag een trainer met een bal de oefening voordoen?

 • Ja, maar hij mag dit enkel met een eigen bal doen. Fysiek contact met de handballen van de jeugd is niet gewenst.

Hoe kan een trainer zich aan de voorschriften houden?

 • Hij moet een eigen bal gebruiken, 1,5 meter afstand houden van de sporters en hij/zij alleen mag de trainingsmaterialen aanraken. Er mag geen (in)direct fysiek contact zijn met de jeugd en/of hun handballen.

In het protocol wordt gesproken over een minimale bezetting van 1 trainer en eventueel 1 (para)medicus. Zijn dit dan maximaal 2 personen?

 • Er zijn maximaal 2 begeleiders aanwezig. Met de grootte van de groepen van maximaal 14 sporters wordt geadviseerd om maximaal 2 trainers aanwezig te laten zijn. Een hiervan mag een (para)medicus zijn.

In het protocol staan verschillende voorschriften over de uiterlijke aanwezigheid voorafgaand aan een training. Moeten sporters nu 15 of 10 minuten voorafgaand aan de training aanwezig zijn?

 • Het advies is om de sporters gedoseerd te laten komen zodat het verzamelpunt niet te druk is. Vanaf 15 minuten voor tijd is er genoeg ruimte voor eenieder om de accommodatie te betreden. Het kan helpen om met sporters een afspraak te maken wanneer ze komen, of op de grond te markeren hoe groot de afstand tussen de sporters moet zijn.
 • Een ander advies is om de trainingen niet op dezelfde tijdstippen te laten starten. Met verschillende begin- en eindmomenten, kunnen sporters gedoseerd de accommodatie betreden en verlaten.

Op welke manier kan de vereniging het protocol duidelijk maken op de sportaccommodatie?

 • Er zijn veel voorbeelden en informatieborden aanwezig van NOC*NSF. Deze kunnen gedownload, uitgeprint en opgehangen worden. Je kan dit via de website van NOC*NSF vinden: https://nocnsf.nl/sportprotocol

 

leden en ouders,

Bijgaand treffen jullie het protocol wat wij hebben opgesteld, zodat de jeugd t/m 18 jaar weer kan sporten. 
Dit protocol is inmiddels goedgekeurd door de gemeente Schagen, dus we kunnen volgende week van start.

Woensdag 6 mei zal de eerste training met de jongste jeugd starten.
Om zicht te hebben op het aantal leden dat komt trainen, vragen wij jullie bij de trainer/corona coördinator aan te geven of je aanwezig bent.
De namen staan duidelijk vermeld in het protocol.

De wedstrijden zullen dit seizoen niet meer van start gaan.
We willen jullie daarom vragen om de teamtassen bij de ingang van het park af te geven, zodat we deze weer gereed kunnen maken voor het nieuwe seizoen.

Mochten er nog vragen zijn, dan horen we dat natuurlijk graag.

 

We hebben allemaal te maken met de Corona crisis.

Ook de Aftrap…

Alle bijeenkomsten, samenkomsten en evenementen zijn tot 1 juni verboden.

Het verenigingsleven ligt volkomen stil en allerlei activiteiten zijn van de baan. Daardoor wordt de benodigde kopij voor de Aftrap nauwelijks aangeleverd en is er dus te weinig lokaal nieuws om een Aftrap te vullen.

 

Als gevolg van het bovenstaande heeft de redactie besloten om de Aftrap voorlopig niet te laten uitkomen. Het is helaas niet anders.

Onafhankelijk van hoe de situatie is, komt er wel een Aftrap uit op 29 mei. Insturen per e-mail kan dan tot en met zondag 24 mei naar [deaftrap1953@hotmail.com](mailto:deaftrap1953@hotmail.com).

Wij wensen iedereen heel veel sterkte en kracht in deze lastige tijd.

Het bestuur van de Aftrap.

 

 

24 maart 2020 Competitie

Handbalcompetitie 2019/2020 beëindigd

 

Gisterenavond heeft het kabinet tijdens een persconferentie nieuwe, strengere maatregelen tot 1 juni 2020 afgekondigd.
Iedereen in Nederland wordt door deze maatregelen ter bestrijding van het corona-virus geraakt, zo ook onze handbalactiviteiten.

Nu duidelijk geworden is dat een herstart van onze handbalcompetities niet meer mogelijk is, heeft het bondsbestuur van het NHV besloten alle competities 2019/2020 met ingang van heden als beëindigd te beschouwen. Dit heeft diverse consequenties voor wat betreft de eindrangschikking en de daarbij behorende promoties en degradaties.

Het spijt ons te moeten mededelen, dat de competitie 2019/2020  geen reglementaire promotie/degradatie kent. Ook daar waar een team al reeds zeker van promotie dacht te zijn of op een plaats stond die mogelijk promotie tot gevolg kon hebben.

Het bondsbestuur is zich bewust van de teleurstelling die dit besluit met zich meebrengt. Met name voor alle teams in de verschillende competities die in de rangschikking bovenaan stonden.  

Het bondsbestuur is echter weloverwogen tot dit besluit gekomen. Daar waar promoties zijn, zullen er namelijk ook degradaties plaats moeten vinden. De competitie was in veel gevallen echter nog in een dusdanige beslissende fase, dat zij het niet verantwoord vindt de promotie- / degradatieregeling te handhaven.

In het overzicht hieronder vind je de verdere consequenties voor de verschillende competities en (eind) toernooien.

Wedstrijdsport

 1. Huidige stand is eindstand.
  1. Er zijn geen kampioenen.
  2. Er zal op de competitie 2019/2020 geen reglementaire promotie-/degradatieregeling van toepassing zijn.
  3. Promotie/degradatie is wel mogelijk op basis van het Wedstrijdreglement artikel 30 lid 3. https://www.handbal.nl/wp-content/uploads/2019/06/19-06-16-Wedstrijdreglement-NHV.pdf
  4. Een vereniging kan bij het bondsbestuur aangeven met een team vrijwillig te willen promoveren of te degraderen. Het bondsbestuur zal vervolgens kijken naar de mogelijkheden hiervoor. Verenigingen kunnen dit kenbaar maken via het Digitaal wensen en opmerkingen formulier zaal en veld
  5. Waar er meerdere gegadigden zijn voor één plek, wordt op basis van het principe “huidige stand is eindstand” beoordeeld wie er het meeste recht heeft op promotie of degradatie.
  6. Rechten tot het spelen van Europees handbal zullen worden verdeeld op basis van de eindstand in de reguliere competitie.
  7. Rechten tot directe plaatsing voor de 1/8 finales van de nationale beker in het seizoen 2020/2021 vallen terug naar de eindstand van de reguliere competities.

Breedtesport (Zaal):

 1. Huidige stand is eindstand.
  1. Er zijn geen kampioenen.
  2. Voor teams uitkomend in de breedtesport is de mogelijkheid aanwezig om zich voor komend seizoen in te schrijven in de wedstrijdsport.

Breedtesport (Veld- en Beachcompetitie) gaat niet door tot 1 juni:

 • Wij zullen de komende periode kijken naar de mogelijkheden om z.s.m. weer te gaan handballen na 1 juni.

De volgende (eind) toernooien gaan niet door of zijn niet doorgegaan:

 1. BENE-League Final4 (14/15 maart)
 2. NK C en B Jeugd dames (18/19 april)
 3. Rangorde wedstrijden (18/19 april)
 4. NK Breedtesport C- en B-jeugd meisjes en jongens in Boekel (april/mei)
 5. Landelijke beker competitie (21 mei)
 6. Regionale bekertoernooien
 7. Beach Handball tour 2019-2020 (wedstrijdsport)
  1. Toernooien in juni zullen vooralsnog wel gewoon door kunnen gaan, maar tellen niet mee voor de eindranking. Er zijn per toernooi alleen winnaars/kampioenen.
 8. NK Beach Handball (wedstrijdsport) vooralsnog, in de huidige vorm.

 

 

Handbalvereniging Hollandia T een erkent leerbedrijf.

Handbalvereniging Hollandia T is een erkend leerbedrijf geworden voor MBO studenten. Wij bieden stageplekken aan studenten en scholieren. We hebben een gevarieerd programma waaruit we in overleg met jou een keuze maken zodat de stage bijdraagt aan jouw leerdoelen.  We bieden de mogelijkheid om trainingen te begeleiden en wedstrijden te fluiten. Ook zijn er mogelijkheden om je bijdrage te leveren aan acties die worden ontwikkeld om de vereniging financieel gezond te houden of andere clubactiviteiten te ondersteunen.

Pak je kans en loop stage bij Handbalvereniging Hollandia T.