WELKOM bij Handbalvereniging Hollandia T. Wij staan voor Passie, Snelheid, Teamwork, Scoren en vooral Plezier hebben met elkaar.

24 maart 2020 Competitie

Handbalcompetitie 2019/2020 beëindigd

 

Gisterenavond heeft het kabinet tijdens een persconferentie nieuwe, strengere maatregelen tot 1 juni 2020 afgekondigd.
Iedereen in Nederland wordt door deze maatregelen ter bestrijding van het corona-virus geraakt, zo ook onze handbalactiviteiten.

Nu duidelijk geworden is dat een herstart van onze handbalcompetities niet meer mogelijk is, heeft het bondsbestuur van het NHV besloten alle competities 2019/2020 met ingang van heden als beëindigd te beschouwen. Dit heeft diverse consequenties voor wat betreft de eindrangschikking en de daarbij behorende promoties en degradaties.

Het spijt ons te moeten mededelen, dat de competitie 2019/2020  geen reglementaire promotie/degradatie kent. Ook daar waar een team al reeds zeker van promotie dacht te zijn of op een plaats stond die mogelijk promotie tot gevolg kon hebben.

Het bondsbestuur is zich bewust van de teleurstelling die dit besluit met zich meebrengt. Met name voor alle teams in de verschillende competities die in de rangschikking bovenaan stonden.  

Het bondsbestuur is echter weloverwogen tot dit besluit gekomen. Daar waar promoties zijn, zullen er namelijk ook degradaties plaats moeten vinden. De competitie was in veel gevallen echter nog in een dusdanige beslissende fase, dat zij het niet verantwoord vindt de promotie- / degradatieregeling te handhaven.

In het overzicht hieronder vind je de verdere consequenties voor de verschillende competities en (eind) toernooien.

Wedstrijdsport

 1. Huidige stand is eindstand.
  1. Er zijn geen kampioenen.
  2. Er zal op de competitie 2019/2020 geen reglementaire promotie-/degradatieregeling van toepassing zijn.
  3. Promotie/degradatie is wel mogelijk op basis van het Wedstrijdreglement artikel 30 lid 3. https://www.handbal.nl/wp-content/uploads/2019/06/19-06-16-Wedstrijdreglement-NHV.pdf
  4. Een vereniging kan bij het bondsbestuur aangeven met een team vrijwillig te willen promoveren of te degraderen. Het bondsbestuur zal vervolgens kijken naar de mogelijkheden hiervoor. Verenigingen kunnen dit kenbaar maken via het Digitaal wensen en opmerkingen formulier zaal en veld
  5. Waar er meerdere gegadigden zijn voor één plek, wordt op basis van het principe “huidige stand is eindstand” beoordeeld wie er het meeste recht heeft op promotie of degradatie.
  6. Rechten tot het spelen van Europees handbal zullen worden verdeeld op basis van de eindstand in de reguliere competitie.
  7. Rechten tot directe plaatsing voor de 1/8 finales van de nationale beker in het seizoen 2020/2021 vallen terug naar de eindstand van de reguliere competities.

Breedtesport (Zaal):

 1. Huidige stand is eindstand.
  1. Er zijn geen kampioenen.
  2. Voor teams uitkomend in de breedtesport is de mogelijkheid aanwezig om zich voor komend seizoen in te schrijven in de wedstrijdsport.

Breedtesport (Veld- en Beachcompetitie) gaat niet door tot 1 juni:

 • Wij zullen de komende periode kijken naar de mogelijkheden om z.s.m. weer te gaan handballen na 1 juni.

De volgende (eind) toernooien gaan niet door of zijn niet doorgegaan:

 1. BENE-League Final4 (14/15 maart)
 2. NK C en B Jeugd dames (18/19 april)
 3. Rangorde wedstrijden (18/19 april)
 4. NK Breedtesport C- en B-jeugd meisjes en jongens in Boekel (april/mei)
 5. Landelijke beker competitie (21 mei)
 6. Regionale bekertoernooien
 7. Beach Handball tour 2019-2020 (wedstrijdsport)
  1. Toernooien in juni zullen vooralsnog wel gewoon door kunnen gaan, maar tellen niet mee voor de eindranking. Er zijn per toernooi alleen winnaars/kampioenen.
 8. NK Beach Handball (wedstrijdsport) vooralsnog, in de huidige vorm.

 

23 maart 2020 Nieuws

Update Coronavirus

 

Net als jullie volgen wij het nieuws rondom het Coronavirus op de voet. De overheid heeft vandaag (23 maart 2020) nieuwe maatregelen gepresenteerd. Deze hebben consequenties voor de sportwereld en dus ook voor onze handbalsport. Wij zijn nu bezig om de consequenties zo goed mogelijk in kaart te brengen en informeren alle verenigingen en leden zo snel mogelijk over de gevolgen en hoe wij hier samen mee om zullen gaan.

Wij zijn handballers; wij staan voor elkaar klaar!

 

17 maart 2020 Nieuws

Grote solidariteit, ook in de sport

 

Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus geraakt, zo ook de sport.

Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen. Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiële gevolgen.

Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot.

Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden hard gewerkt wordt aan het voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen.

NOC*NSF is samen met de sportbonden in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken.

 

ALLE HANDBALWEDSTRIJDEN TOT EN MET 6 APRIL AFGELAST DOOR CORONAVIRUS

15 maart 2020 Competitie

Alle handbalwedstrijden tot en met 6 april afgelast door Coronavirus

Alle handbalwedstrijden tot en met 6 april zijn afgelast. Ook alle opleidingen van het NHV zijn in deze periode afgelast. Hiermee volgt het NHV de adviezen van het RIVM en het kabinet op. Het kabinet heeft ook voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep zouden wij graag willen ondersteunen en u ook oproepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten.

 

Handbalvereniging Hollandia T houd haar leden op de hoogte met nieuwste ontwikkelingen via de mail.

Voor verder info, blijf de Home site  https://www.handbal-hollandia-t.nl/ en face-book bezoeken voor het laatste nieuws.

 

Help elkaar en steun elkaar.

 

Bestuur Handbalvereniging Hollandia T

 

13 maart 2020 NHV Verenigingen

Veel gestelde vragen over het Coronavirus en Handbal

 

Opnieuw wenden wij ons tot jullie met een bericht over het coronavirus en Handbal.
Gister heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen.
Wij zijn momenteel druk bezig om te inventariseren wat het effect is van het besluit van de overheid om alle sociale contacten en zo ook sportwedstrijden tot en met 6 april af te gelasten.

 

Bezetting bondsbureau
Is het bondsbureau en zijn de medewerkers van het NHV bereikbaar?
Het NHV volgt als werkgever de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat de medewerkers zoveel mogelijk thuis werken maar wel goed bereikbaar zijn via de mobiele telefoon. Het centrale nummer 026-7071420 is bereikbaar.

 

Afgelaste wedstrijden
Alle wedstrijden t/m 6 april zijn centraal afgelast en er hoeven hiervoor geen formulieren ingevuld te worden. Alle scheidsrechters uit de wedstrijdsport hebben een melding gekregen dat de wedstrijden zijn afgelast. Zij hoeven het DWF niet in te vullen.

 

Competitie verloop
Het betreffen wedstrijden uit de nacompetitie, bekercompetities en reguliere competitie, die in veel gevallen nog in een beslissende fase zijn.
Wij kijken naar de effecten die het heeft voor de promotie- en degradatieregeling wedstrijdport en eventuele kampioenschappen in de breedtesport. Vooralsnog hoeven de wedstrijden niet opnieuw gepland te worden. We wachten eerst op de verdere ontwikkelingen inzake het Coronavirus. Zodra we alles in kaart hebben zullen wij alle verenigingen per e-mail informeren en zal het ook op de website worden gecommuniceerd.

 

NK C- en B-jeugd
Het is momenteel niet zeker of en in welke vorm het NK C- en B-Jeugd plaats kan vinden. Ook hier beraden wij ons momenteel over. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij de verenigingen verder informeren.

 

Loting landelijke beker
De landelijke beker loting dames die voor maandag 16 maart gepland stond zal voorlopig worden uitgesteld.

 

Zaalhuur
Ook krijgen wij de vragen hoe om te gaan met de kosten die je als vereniging hebt gemaakt om de zaal te huren voor de resterende wedstrijden tot en met eind maart.

Helaas is dit een overmacht situatie waar de overheid aan onze verenigingen maatregelen heeft opgelegd. We adviseren verenigingen om hierover contact op te nemen met de verhuurder in de wetenschap dat iedere verhuurder hier ander mee omgaat.

 

Inschrijving nieuwe seizoen
De inschrijvingen voor het nieuwe seizoen laten wij volgens planning verlopen.
Daar waar belangrijke besprekingen over het inschrijven van teams volgend jaar niet door kunnen gaan, adviseren wij verenigingen dit via de moderne technologieën met elkaar te bespreken.

 

Wedstrijd Nederland-Spanje 29 maart
Iedereen die een kaartje had gekocht voor de wedstrijd Nederland-Spanje op 29 maart wordt door ons geïnformeerd.

Mochten er aanvullende ontwikkelingen zijn, dan zullen wij die op onze website kenbaar maken.

 

 

 

Handbalvereniging Hollandia T een erkent leerbedrijf.

Handbalvereniging Hollandia T is een erkend leerbedrijf geworden voor MBO studenten. Wij bieden stageplekken aan studenten en scholieren. We hebben een gevarieerd programma waaruit we in overleg met jou een keuze maken zodat de stage bijdraagt aan jouw leerdoelen.  We bieden de mogelijkheid om trainingen te begeleiden en wedstrijden te fluiten. Ook zijn er mogelijkheden om je bijdrage te leveren aan acties die worden ontwikkeld om de vereniging financieel gezond te houden of andere clubactiviteiten te ondersteunen.

Pak je kans en loop stage bij Handbalvereniging Hollandia T.