WELKOM bij Handbalvereniging Hollandia T. Wij staan voor Passie, Snelheid, Teamwork, Scoren en vooral Plezier hebben met elkaar.

Ledenadministratie wijziging 

Per 1 juli 2020 heeft Handbalvereniging Hollandia T een nieuw gezicht bij de ledenadministratie.

Rob Gaal heeft de taken van Beatrix overgenomen( hiervoor bedankt voor de afgelopen jaren).

Bij lid worden en of afmelding kunt terecht bij Rob.

 06-21103412  ledenhandbalhollandiat@outlook.com

 

 

29 juni 2020 NHV

Protocol verantwoord sporten per 1 juli

 

Door de versoepeling van de maatregelen voor alle doelgroepen, mogen we naast buiten sporten per 1 juli ook binnen sporten. Maar hoe voldoe je als vereniging aan alle richtlijnen vanuit de overheid? Wij helpen je graag verder.

Protocollen 
Het NHV heeft naar aanleiding van de persconferentie op woensdag 24 juni samen met andere sportbonden en NOC*NSF de eerder gepubliceerde protocollen herzien, waarbij handbal in alle vormen – binnen de door de kabinet gestelde richtlijnen – per 1 juli weer mogelijk is.  

In het algemeen landelijk protocol voor de gehele sport is binnensport toegevoegd.

Op naar het nieuwe seizoen! 
We zijn erg blij dat deze stap gezet wordt zodat we geleidelijk op kunnen bouwen richting het spelen van wedstrijden in het nieuwe seizoen. In de praktijk zal lang niet iedereen vanaf 1 juli de zaal in gaan. We horen ook geluiden van clubs die de eerste periode in augustus/ september (deels) buiten blijven trainen. Goed om hier binnen je club over na te denken en met elkaar keuzes in te maken.  

Gebruik protocol  
NOC*NSF heeft namens de sportbonden via de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) alle gemeenten geïnformeerd over het aangepaste algemeen landelijk protocol. De verdere uitwerking en afspraken kunnen nu door aanbieders lokaal in overleg met de gemeente en de exploitant van de accommodatie worden gemaakt.  
 
Beschikbare protocollen 
Landelijk protocol voor de sport 

Aanvullende tips met betrekking tot ventilatie en hygiëne  
In het landelijke protocol staan maatregelen genoemd die genomen moeten worden met betrekking tot ventilatie en hygiëne. Voordat je start met handbal is het belangrijk om bij de beheerder/eigenaar van de accommodatie navraag te doen of het gebouw voldoet aan het bouwbesluit en daarbij globale uitleg te vragen hoe het gebouw is gebouwd in relatie tot ventilatie en op welke wijze eventueel gezorgd kan worden dat de ventilatie in orde is. Als de ventilatie niet in orde is, dan kan er op die sportlocatie nog niet gestart worden. Goed om hierin mee te nemen is dat ventilatie alleen werkt als er lucht wordt ingebracht en afgezogen; als er ramen/deuren opengezet dienen te worden moet je daarom altijd aan twee kanten iets openzetten. Bij het openzetten van ramen/deuren, in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, bestaat de kans dat de vloer glad wordt en daarmee het risico op blessures (te) groot wordt. Mogelijk kan voor intensievere delen van de training zoals een conditietraining uitgeweken worden naar buiten naar bijvoorbeeld een grasveld naast de sporthal.  

Overleg tevens met de beheerder/eigenaar van de accommodatie op welke wijze er voorzien wordt in de hygiëne maatregelen en wat er van jullie als huurder verwacht wordt. De exploitant zal naar verwachting voorzien in het handen wassen vooraf en na afloop van het sporten via handen was punten en/ of desinfect. Voor jullie als huurder wordt waarschijnlijk verwacht dat je de sportmaterialen die je gebruikt na iedere training zelf reinigt. Zorg dat de sportmaterialen door zo min mogelijk mensen aangeraakt worden en dat deze na gebruik worden gereinigd. 

Communicatiemiddelen 
Als vereniging kan je gebruik maken van de communicatiemiddelen die beschikbaar zijn gesteld door NOC*NSF aangezien meerdere sporten samenkomen binnen dezelfde sporthal. Ga op zoek naar een samenwerking met andere sportverenigingen om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor iedereen!  

Communicatiemiddelen NOC*NSF

Sportkantines per 1 juli 
Per 1 juli kunnen sportkantines weer opgestart worden. Daarbij komen vele aspecten kijken waar rekening mee gehouden dient te worden. Deze checklist helpt om de juiste stappen te zetten. 
Bij het openstellen van je sportkantine per 1 juli is het van belang om de regels van de Rijksoverheid in acht te nemen en de protocollen op van Koninklijke Horeca Nederland op te volgen. 

Bekijk hier de checklist kantines en overige hulpmiddelen 

Wat te doen als er een besmetting wordt geconstateerd binnen je vereniging? 
Het is belangrijk om sporters bewust te maken van hun verantwoordelijkheid; zowel voor zichzelf als voor anderen. Spreek daarom af dat als iemand die getraind heeft klachten krijgt die bij Corona horen diegene thuisblijft en zich zo snel mogelijk laat testen. Bij een positieve test treedt het protocol van de GGD in werking waarbij bron- en contactonderzoek wordt gedaan. Zorg dat je als club de communicatielijnen vooraf met de trainers afstemt (wie informeert wie en wanneer).  

Heb je vragen? 
Mocht je bij het maken van de afspraken met je gemeente vragen hebben of vastlopen of algemene vragen hebben over de toepassing van het protocol kun je contact opnemen met informatie@handbal.nl.  

 

 

26 juni 2020 Nieuws

Veel gestelde vragen over het Coronavirus en Handbal

 

Op 31 maart heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen.
We hebben de vragen die binnenkomen gebundeld in dit overzicht en zullen dit continue aanvullen.

Bezetting bondsbureau
Is het bondsbureau en zijn de medewerkers van het NHV bereikbaar?
Het NHV volgt als werkgever de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat de medewerkers zoveel mogelijk thuis werken, maar wel goed bereikbaar zijn via de mobiele telefoon. Het centrale nummer 026-7071420 is bereikbaar.

Protocol Handbal Breedtesport
Klik hier voor het protocol handbal breedtesport – verantwoord sporten voor kinderen t/m 12 jaar en vanaf 13 jaar.
Klik hier voor de FAQ over het handbalspecifiek protocol.
Download hier de posters die zijn ontwikkeld met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters. (Scroll naar beneden op de pagina)

Competitie
Tot 1 september worden er geen veld-, zaal- en Beach handbal wedstrijden georganiseerd. 

Ledenvergadering NHV verplaatst naar het najaar.
Het NHV heeft de geplande Algemene Leden Vergadering in verband met de maatregelen rondom het Coronavirus verplaatst naar het najaar 2020. Voorlopig gaat het bestuur uit dat het dan mogelijk is om weer een fysieke ledenvergadering te organiseren. Indien dat niet mogelijk is zal het bestuur een Algemene Leden Vergadering organiseren conform de voorwaarden zoals die zijn vastgelegd in de Tijdelijke wet COVID-19. Klik hier voor meer informatie.

Ledenvergaderingen handbalverenigingen
Bij veel handbalverenigingen staat in het voorjaar een ledenvergadering geprogrammeerd. In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus is het niet mogelijk om die fysiek te houden. Verenigingen hebben de mogelijkheid om de ledenvergadering uit te stellen of op een digitale wijze in te richten. Daarvoor is de Tijdelijke wet COVID-19 aangenomen. Klik hier voor meer informatie.

Opleidingen
Alle opleidingen van het NHV zijn afgelast tot 1 juni. Wij zijn de mogelijkheden tot het geven van online opleidingen aan het onderzoeken.

Zaalhuur
Ook krijgen wij de vragen hoe om te gaan met de kosten die je als vereniging hebt gemaakt om de zaal te huren voor de resterende wedstrijden.

De huidige coronacrisis heeft een forse impact op de liquiditeitspositie van veel verenigingen. Veel verenigingen huren hun sportaccommodatie direct of indirect van de gemeente. Daarom heeft NOC*NSF samen met de sportbonden, waaronder het NHV, de Vereniging Sport en Gemeenten per brief gevraagd om via de VNG de Nederlandse gemeenten op te roepen het innen van huur voor sportaccommodaties uit te stellen en deze problematiek en mogelijke compensatie via gemeenten te bespreken met de Rijksoverheid.

Contributie van leden aan verenigingen
Alle verenigingen, waaronder het NHV, worden geconfronteerd met doorlopende (vaste) kosten en terugvallende inkomsten. De contributiebijdragen van leden is voor handbalverenigingen van belang om die kosten te dekken en de meeste handbalverenigingen vragen dan ook terecht aan hun leden om deze verplichting na te komen. Dat geldt ook voor het NHV.

Tegelijkertijd gaan veel handbalverenigingen op zoek naar besparingen. We adviseren om in ieder geval met de verhuurder in gesprek te gaan over het annuleren van de zaalhuur. Uiteraard zullen wij, samen met de andere bonden en NOC*NSF, aandacht blijven vragen voor de uitdagingen van de breedtesport en de gemeenten te verzoeken om de verenigingen ruimhartig tegemoet te komen.

Contributie van verenigingen aan het NHV
Met referte aan de vragen rondom de verenigingsbijdragen aan sportbonden om de bijdragen voor deze maanden voor hun verenigingen niet te innen het volgende:

Iedere sportbond heeft zijn eigen structuur betreffende bondscontributie en hetzelfde ten aanzien van de vermogenspositie van de sportbonden. Ook de dienstverlening aan de aangesloten verenigingen is voor iedere sportbond verschillend en daarmee ook de keuzes die de verschillende sportbonden maken.
Het NHV heeft altijd als uitgangspunt gehad dat de organisatie van handbal zo kosten neutraal mogelijk wordt georganiseerd middels de teambijdrage. Er wordt hier niet meer gevraagd dan nodig voor de organisatie van de handbalsport waarbij de kosten voor de baten uitgaan omdat de organisatie hierop wordt ingericht. De bijdrage per lid voor het NHV is een relatief klein bedrag ten opzichte van de totale contributiestructuur van de verenigingen ook hier geldt dat het NHV deze altijd zo laag als mogelijk houdt waarbij de kwaliteit van de dienstverlening met het organiseren van handbal activiteiten centraal staat. Uiteraard zal de scheidsrechterafrekening lager uitvallen aangezien deze kosten niet worden gemaakt en de scheidsrechter kosten worden altijd al omgeslagen naar de werkelijke kosten.

Jullie zijn een vereniging en wij zijn met elkaar als handballers verenigd in het NHV. Wij missen inkomsten door het niet kunnen organiseren van wedstrijden en zullen alles op alles moeten zetten om met elkaar hier door te komen.
Wij gaan ervan uit dat onze leden beseffen dat wij als team er voor elkaar moeten zijn, zowel voor jullie als vereniging en als verenigingen voor het NHV. Wij vertrouwen op de teamspirit van onze sport zodat wij geen vereniging hoeven te verliezen door deze crisis!

Noodloket voor ondernemingen ook toegankelijk voor sportverenigingen en sportondernemers
Lees hier alle informatie over het noodloket. 

Scouting dagen jongens
Hoe gaat het met de scouting dagen die gepland staan op 9 en 16 mei?
De scouting dagen voor de jongens met geboortejaar 2004-2005 die in mei zouden plaatsvinden gaan in verband met het coronavirus niet door. Deze scouting dagen zullen onder voorbehoud worden verplaatst naar september 2020, hierover volgt nog een bericht.

Schoolhandbal
De regionale finales en het NK Schoolhandbal zijn afgelast.
 

Interlands Dames en Heren opgeschort
De Coronacrisis treft de hele wereld waardoor de Internationale Handbal Federatie (IHF) en de Europese Handbal Federatie (EHF) alle internationale wedstrijden tot 1 juni heeft geannuleerd. Er is hoop om de uitgestelde wedstrijden vanaf juni alsnog te spelen maar dat is afhankelijk van de nationale bonden, de beschikbaarheid van nationale selecties (denk aan reisverboden) en de nationale overheidsmaatregelen die per land uiteen lopen. Bij meer duidelijkheid communiceren we dat via onze website. Reeds gekochte kaarten blijven geldig.

Supportdesk NOC*NSF in tijden van corona 
Bij de supportdesk van NOC*NSF zijn de laatste weken honderden corona gerelateerde vragen binnen gekomen van sporters, sportclubs, sportbonden en gemeenten. Veel van de terugkerende vragen en antwoorden zijn inmiddels geland op deze FAQ. Los daarvan zijn er altijd unieke situaties en bijzondere vragen. Met een inmiddels goed op het coronadossier ingewerkt team helpt NOC*NSF op deze manier verschillende mensen en organisaties in de sportsector op weg. We merken dat steeds meer sportclubs zich melden met vragen over alle beschikbare regelingen etc. Gedurende de coronacrisis ontlasten we indien gewenst graag. Deze service van NOC*NSF wordt tijdens de coronacrisis kosteloos aangeboden. 

Checklist voor verenigingen
Corona heeft veel gevolgen voor sportverenigingen. Maar waar moet je als club dan aan denken? Deze checklist van NOC*NSF brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt je op weg.

Wat wordt verstaan onder topsport
Topsporters die weer mogen trainen zijn sporters met A-, HP- en selectiestatus

Rijksoverheid
Klik hier voor de vele gestelde vragen over het Coronavirus en sport van de Rijksoverheid. 
Klik hier voor de algemene vragen over het Coronavirus en de maatregelen van de overheid. 

Mochten er aanvullende ontwikkelingen zijn, dan zullen wij die op onze website kenbaar maken. Mocht je een vraag hebben die nog niet beantwoord is hierboven, bel dan met het bondsbureau. Het centrale nummer 026-7071420 is bereikbaar.

 

 

9 mei 2020 NHV

Update Handbalspecifiek protocol

 

Leeftijdscategorie 19 jaar en ouder

Vanaf 11 mei mogen handballers van 19 jaar en ouder de trainingen weer hervatten. De algemene richtlijnen én de richtlijnen voor de leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar, die beschreven zijn in het Handbalspecifiek protocol gelden ook voor de leeftijdscategorie 19 jaar en ouder. 

Voor de leeftijdscategorie 19 jaar en ouder geldt echter:

 • Op één handbalveld zijn maximaal 14 spelers.

Verder geldt nu in algemene zin (voor alle leeftijdscategorieën):

 • De bal mag tussen een ongelimiteerd aantal personen overgespeeld worden.
 • De verschillende leeftijdscategorieën binnen een vereniging dienen elkaar zo min mogelijk te kruisen.

Voor de geüpdatete algemene hygiëneregels én de regels omtrent samenwerkingen tussen gemeentes, sportaanbieders, bestuursleden, sportaccommodaties, welzijnsorganisaties en openbare ruimtes verwijst het NHV naar het landelijke sportprotocol.

 

7 mei 2020 NHV

Update 7 mei Coronavirus en de handbalsport

 

Woensdag 6 mei heeft het kabinet de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd en voor een deel versoepeld. Het NHV heeft momenteel contact met NOC*NSF en het RIVM, die gezamenlijk werken aan een algemeen sportprotocol. Aan de hand van dit protocol, dat voor of in het weekend verschijnt, komt het NHV zo spoedig mogelijk met een (update van het) handbalspecifiek protocol, waarin duidelijk wordt op welke manier handballers van negentien jaar en ouder vanaf 11 mei mogen trainen. Op de door het kabinet geschetste gewenste situatie vanaf 1 september kan het NHV pas in een later stadium ingaan, gezien het voorbehoud dat hier nog aan verbonden is.

 

1 mei 2020 NHV

FAQ Corona protocol handbal

 

Operationeel plan jeugd tot en met 12 jaar

In het protocol staat niets over het wel/niet mogen overspelen van een bal in de jeugd tot en met 12 jaar. Wat is hierbij het voorschrift?

 • De jeugd tot en met 12 jaar mag overspelen met een bal.

 

Operationeel plan jeugd 13 tot en met 18 jaar

In het protocol staat niets over het wel/niet mogen overspelen van een bal in de jeugd tot en met 18 jaar. Wat is hierbij het voorschrift?

 • De jeugd tot en met 18 jaar mag overspelen met een bal. Zij moeten voorafgaand aan de training wel hun handen en de handbal desinfecteren

In het protocol stond dat keepers met handschoenen moesten keepen, maar dit staat er niet meer in. Mogen zij zonder handschoenen keepen?

 • Ja en zij moeten net als anderen hun handen desinfecteren voorafgaand aan de training.

In het protocol staan verschillende voorschriften over het aantal sporters dat in kleine groepen mag sporten. Mogen er nu 12 of 14 sporters op een heel veld staan?

 • De maximale groep sporters dat op een veld mag trainen, bestaat uit 14 sporters op een gepaste afstand van 1,5 meter van elkaar.

Een of meerdere kinderen uit het team (jeugd 13-18 jaar) zijn 12 jaar of jonger. Wat wordt hierover geadviseerd?

 • Kinderen die zelf nog 12 jaar of jonger zijn, maar met de C-jeugd of ouder meespelen, kunnen meedoen met hun eigen team. Dit kan mits zij zich houden aan het protocol voor jeugd van 13-18 jaar. Zij kunnen echter ook bij aanwezigheid van een jonger team, meetrainen binnen de voor hun leeftijd gestelde voorschriften.

Een of meerdere kinderen uit het team (jeugd 13-18 jaar) zijn 19 jaar. Wat wordt hierover geadviseerd?

 • Zij kunnen niet meedoen volgens het advies van de regering en het protocol, ondanks dat ze wel bij het team horen. Probeer ze te betrekken met online mogelijkheden.

Een handbal is door een andere sporter aangeraakt met direct contact met het gezicht. Mag deze nog gebruikt worden?

 • Nee, deze handbal mag niet gebruikt worden totdat het ontsmet is met desinfecterend middel.

Er zijn maximaal 14 sporters op een veld mogelijk. Hoe zit dit bij een Beach Handball veld?

 • Maximaal 8 sporters zijn toegestaan op één Beach Handballveld. Als er twee of drie aaneengesloten Beach Handballvelden aanwezig zijn, blijft het maximumaantal 14 sporters.

 

Trainingsmateriaal/Oefenstof

Met alle voorzorgsmaatregelen moeten andere trainingsmethoden verzonnen worden die passen binnen het protocol. Kan het NHV mij hierbij helpen?

 • Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het ontwikkelen van trainingsstof dat past binnen de gestelde voorschriften van het protocol. Daarbij worden bijvoorbeeld oefeningen aangeboden die passen binnen de 1,5 meter afstand tussen spelers. Online kunnen al veel trainingen gevonden worden, zoals onze sociale media waarop trainingen worden aangeboden voor de individuele sporter.

Veiligheid/borging

Wie is verantwoordelijk voor de hygiëne van de jeugd?

 • De vereniging is verantwoordelijk om desinfecterende middelen voor handen, maar ook voor ballen en materialen bij trainingen beschikbaar te stellen. Zij dienen ook om de voorschriften te delen met ouders, leden en trainers. Een coronaverantwoordelijke ziet er op toe dat de voorschriften worden nageleefd op de vereniging.

Er wordt gesproken in het protocol om een coronaverantwoordelijke aan te stellen. Wat wordt hiermee bedoeld?

 • Een coronaverantwoordelijke is een persoon die vooraf, tijdens en na afloop van de training er op toeziet dat de voorschriften worden nageleefd. Deze verantwoordelijke (persoon) zorgt ervoor dat de maatregelen (omtrent een aantal) op onderstaande punten nageleefd worden:
  • Hygiëne: thuis douchen, aanwezigheid desinfecterende zeep, eigen bidons, handschoenen bij keepers jeugd 13-18 jaar. Ballen tussen trainingen door reinigen met desinfecterend middel.
  • Afstand: geen aanwezige ouders, afstand van tenminste 1,5 meter van trainers en spelers en tussen spelers onderling (enkel tijdens de training van jeugd 13-18 jaar).
  • Gezondheid: Mochten er twijfels zijn over ziekteverschijnselen met betrekking tot het virus aanwezig zijn bij een sporter, mag de coronaverantwoordelijke een sporter naar huis sturen.

Onze spelers hebben eigen handballen. Hoe dient de vereniging volgens de voorschriften te handelen met betrekking tot hygiëne?

 • Voor de jeugd van 13 – 18 jaar dienen hun handen én handballen te desinfecteren voorafgaand aan de training.

Onze spelers hebben geen eigen ballen, maar gebruiken ballen van de vereniging. Hoe dient de vereniging volgens de voorschriften te handelen met betrekking tot hygiëne?

 • Handballen van de vereniging mogen gebruikt worden, maar dienen gedesinfecteerd te worden tussen trainingen en na gebruik.

Mag een trainer met een bal de oefening voordoen?

 • Ja, maar hij mag dit enkel met een eigen bal doen. Fysiek contact met de handballen van de jeugd is niet gewenst.

Hoe kan een trainer zich aan de voorschriften houden?

 • Hij moet een eigen bal gebruiken, 1,5 meter afstand houden van de sporters en hij/zij alleen mag de trainingsmaterialen aanraken. Er mag geen (in)direct fysiek contact zijn met de jeugd en/of hun handballen.

In het protocol wordt gesproken over een minimale bezetting van 1 trainer en eventueel 1 (para)medicus. Zijn dit dan maximaal 2 personen?

 • Er zijn maximaal 2 begeleiders aanwezig. Met de grootte van de groepen van maximaal 14 sporters wordt geadviseerd om maximaal 2 trainers aanwezig te laten zijn. Een hiervan mag een (para)medicus zijn.

In het protocol staan verschillende voorschriften over de uiterlijke aanwezigheid voorafgaand aan een training. Moeten sporters nu 15 of 10 minuten voorafgaand aan de training aanwezig zijn?

 • Het advies is om de sporters gedoseerd te laten komen zodat het verzamelpunt niet te druk is. Vanaf 15 minuten voor tijd is er genoeg ruimte voor eenieder om de accommodatie te betreden. Het kan helpen om met sporters een afspraak te maken wanneer ze komen, of op de grond te markeren hoe groot de afstand tussen de sporters moet zijn.
 • Een ander advies is om de trainingen niet op dezelfde tijdstippen te laten starten. Met verschillende begin- en eindmomenten, kunnen sporters gedoseerd de accommodatie betreden en verlaten.

Op welke manier kan de vereniging het protocol duidelijk maken op de sportaccommodatie?

 • Er zijn veel voorbeelden en informatieborden aanwezig van NOC*NSF. Deze kunnen gedownload, uitgeprint en opgehangen worden. Je kan dit via de website van NOC*NSF vinden: https://nocnsf.nl/sportprotocol

 

leden en ouders,

Bijgaand treffen jullie het protocol wat wij hebben opgesteld, zodat de jeugd t/m 18 jaar weer kan sporten. 
Dit protocol is inmiddels goedgekeurd door de gemeente Schagen, dus we kunnen volgende week van start.

Woensdag 6 mei zal de eerste training met de jongste jeugd starten.
Om zicht te hebben op het aantal leden dat komt trainen, vragen wij jullie bij de trainer/corona coördinator aan te geven of je aanwezig bent.
De namen staan duidelijk vermeld in het protocol.

De wedstrijden zullen dit seizoen niet meer van start gaan.
We willen jullie daarom vragen om de teamtassen bij de ingang van het park af te geven, zodat we deze weer gereed kunnen maken voor het nieuwe seizoen.

Mochten er nog vragen zijn, dan horen we dat natuurlijk graag.

 

We hebben allemaal te maken met de Corona crisis.

Ook de Aftrap…

Alle bijeenkomsten, samenkomsten en evenementen zijn tot 1 juni verboden.

Het verenigingsleven ligt volkomen stil en allerlei activiteiten zijn van de baan. Daardoor wordt de benodigde kopij voor de Aftrap nauwelijks aangeleverd en is er dus te weinig lokaal nieuws om een Aftrap te vullen.

 

Als gevolg van het bovenstaande heeft de redactie besloten om de Aftrap voorlopig niet te laten uitkomen. Het is helaas niet anders.

Onafhankelijk van hoe de situatie is, komt er wel een Aftrap uit op 29 mei. Insturen per e-mail kan dan tot en met zondag 24 mei naar [deaftrap1953@hotmail.com](mailto:deaftrap1953@hotmail.com).

Wij wensen iedereen heel veel sterkte en kracht in deze lastige tijd.

Het bestuur van de Aftrap.

 

 

24 maart 2020 Competitie

Handbalcompetitie 2019/2020 beëindigd

 

Gisterenavond heeft het kabinet tijdens een persconferentie nieuwe, strengere maatregelen tot 1 juni 2020 afgekondigd.
Iedereen in Nederland wordt door deze maatregelen ter bestrijding van het corona-virus geraakt, zo ook onze handbalactiviteiten.

Nu duidelijk geworden is dat een herstart van onze handbalcompetities niet meer mogelijk is, heeft het bondsbestuur van het NHV besloten alle competities 2019/2020 met ingang van heden als beëindigd te beschouwen. Dit heeft diverse consequenties voor wat betreft de eindrangschikking en de daarbij behorende promoties en degradaties.

Het spijt ons te moeten mededelen, dat de competitie 2019/2020  geen reglementaire promotie/degradatie kent. Ook daar waar een team al reeds zeker van promotie dacht te zijn of op een plaats stond die mogelijk promotie tot gevolg kon hebben.

Het bondsbestuur is zich bewust van de teleurstelling die dit besluit met zich meebrengt. Met name voor alle teams in de verschillende competities die in de rangschikking bovenaan stonden.  

Het bondsbestuur is echter weloverwogen tot dit besluit gekomen. Daar waar promoties zijn, zullen er namelijk ook degradaties plaats moeten vinden. De competitie was in veel gevallen echter nog in een dusdanige beslissende fase, dat zij het niet verantwoord vindt de promotie- / degradatieregeling te handhaven.

In het overzicht hieronder vind je de verdere consequenties voor de verschillende competities en (eind) toernooien.

Wedstrijdsport

 1. Huidige stand is eindstand.
  1. Er zijn geen kampioenen.
  2. Er zal op de competitie 2019/2020 geen reglementaire promotie-/degradatieregeling van toepassing zijn.
  3. Promotie/degradatie is wel mogelijk op basis van het Wedstrijdreglement artikel 30 lid 3. https://www.handbal.nl/wp-content/uploads/2019/06/19-06-16-Wedstrijdreglement-NHV.pdf
  4. Een vereniging kan bij het bondsbestuur aangeven met een team vrijwillig te willen promoveren of te degraderen. Het bondsbestuur zal vervolgens kijken naar de mogelijkheden hiervoor. Verenigingen kunnen dit kenbaar maken via het Digitaal wensen en opmerkingen formulier zaal en veld
  5. Waar er meerdere gegadigden zijn voor één plek, wordt op basis van het principe “huidige stand is eindstand” beoordeeld wie er het meeste recht heeft op promotie of degradatie.
  6. Rechten tot het spelen van Europees handbal zullen worden verdeeld op basis van de eindstand in de reguliere competitie.
  7. Rechten tot directe plaatsing voor de 1/8 finales van de nationale beker in het seizoen 2020/2021 vallen terug naar de eindstand van de reguliere competities.

Breedtesport (Zaal):

 1. Huidige stand is eindstand.
  1. Er zijn geen kampioenen.
  2. Voor teams uitkomend in de breedtesport is de mogelijkheid aanwezig om zich voor komend seizoen in te schrijven in de wedstrijdsport.

Breedtesport (Veld- en Beachcompetitie) gaat niet door tot 1 juni:

 • Wij zullen de komende periode kijken naar de mogelijkheden om z.s.m. weer te gaan handballen na 1 juni.

De volgende (eind) toernooien gaan niet door of zijn niet doorgegaan:

 1. BENE-League Final4 (14/15 maart)
 2. NK C en B Jeugd dames (18/19 april)
 3. Rangorde wedstrijden (18/19 april)
 4. NK Breedtesport C- en B-jeugd meisjes en jongens in Boekel (april/mei)
 5. Landelijke beker competitie (21 mei)
 6. Regionale bekertoernooien
 7. Beach Handball tour 2019-2020 (wedstrijdsport)
  1. Toernooien in juni zullen vooralsnog wel gewoon door kunnen gaan, maar tellen niet mee voor de eindranking. Er zijn per toernooi alleen winnaars/kampioenen.
 8. NK Beach Handball (wedstrijdsport) vooralsnog, in de huidige vorm.

 

 

Handbalvereniging Hollandia T een erkent leerbedrijf.

Handbalvereniging Hollandia T is een erkend leerbedrijf geworden voor MBO studenten. Wij bieden stageplekken aan studenten en scholieren. We hebben een gevarieerd programma waaruit we in overleg met jou een keuze maken zodat de stage bijdraagt aan jouw leerdoelen.  We bieden de mogelijkheid om trainingen te begeleiden en wedstrijden te fluiten. Ook zijn er mogelijkheden om je bijdrage te leveren aan acties die worden ontwikkeld om de vereniging financieel gezond te houden of andere clubactiviteiten te ondersteunen.

Pak je kans en loop stage bij Handbalvereniging Hollandia T.