Welkom bij Handbalvereniging Hollandia T.

Het lukt en loopt nog niet bij dames 1

Dts '48                        23 - 16            Hollandia T

Dat het seizoen nog niet loopt zoals we hadden gehoopt is duidelijk. Vandaag speelden we uit tegen DTS'48. We konden vandaag weer met heldere afspraken spelen. De eerste minuten van de wedstrijd waren frustrerend. De dekking stond goed waardoor het wel 2 à 3 minuten duurde voordat er een doelpoging kwam van Dts'48. In deze fase verspeelden wij zelf echter 2 breaks waardoor we al snel tegen een 3-0 achterstand aankeken. Pas na 6 minuten spelen konden wij beginnen aan onze eerste aanval. De eerste helft had spannender moeten zijn. Wij misten 6 open kansen in de breaks terwijl DTS'48 haar kansen wel wist te verzilveren. We gaan rusten met een stand van 12 - 5. In de rust bespreken we dat we de kansen moeten gaan afronden. De tweede helft maken we, ondanks dat we wat slordiger spelen, wel de kansen af. Daardoor komt er meer beleving in het spel. Als je de kansen afmaakt in de eerste helft krijg je een andere wedstrijd en blijf je ook gemakkelijker in de afspraken spelen omdat het beloont wordt. We gaan zeker vooruit dat blijkt ook uit de 2e helft. Nu moeten we onszelf nog gaan belonen met doelpunten.

Zondag spelen we tegen SV De Valken de huidige koploper we hebben nog wat goed te maken tegen Valken. We spelen uit om 13.30 uur Tot dan...

 

 

Claudia Blokdijk Erelid van Hollandia T

Claudia Blokdijk werd tijdens de A.L.V. verrast. Zij is benoemd tot erelid van Handbalvereniging Hollandia T. Na de toelichting op de financiën dacht Claudia rustig te kunnen gaan zitten. Voordat zij zat, werd ze door de voorzitter gevraagd weer naar voren te komen. Tegelijkertijd kwam Rick samen met zoon Roy binnen wandelen. Iris die met haar team ook aanwezig was op de vergadering sloot zich aan bij de rest van de familie. Er volgde een mooie speech over de wijze waarop Claudia alle ballen hoog houdt. Zowel in het gezin, het bedrijf, als supporter bij haar kinderen en als penningmeester bij de handbal. Chapeau! Met een grote bos Bloemen en een oorkonde straalde de familie Blokdijk van trots. Jim en Fleur ontbreken op de foto. Zij schoven wat later aan omdat er eerst nog gewerkt en getraind moest worden.

 

A.L.V. Hollandia T goed bezocht

Algemene leden vergadering  Handbalvereniging Hollandia T goed bezocht.

De vergadering was strak gepland en paste precies tussen de trainingen door. Stipt om 19.30 uur opende voorzitter Michel Blokdijk de vergadering en heette iedereen van harte welkom.

Naast het vaststellen van de notulen en het financiële gedeelte een terugblik over het afgelopen seizoen. De vereniging heeft twee nieuwe scheidsrechters Marike Zwart en Britt Blokdijk. Ook waren er mooie kampioenschappen voor de E1 en de C1 op het veld en de B1 en de C1 in de zaal. Verder hadden we te maken met een trainerswissel. We moesten onverwacht wat uren opvullen. Wat trots zijn we op de meiden die op dat moment opstonden om met elkaar  de gaten op te vullen. Claudia Blokdijk geeft een toelichting op de financiën en bedankt de evenementen- commissie. Een belangrijke groep die binnen de vereniging vele acties organiseert met als doel de financiën gezond te houden en daarmee de contributie betaalbaar. Een aantal commissie leden treden af en worden bedankt door het bestuur voor alle uren die zij in onze vereniging hebben gestopt. Dan is het tijd voor de vooruitblik. Deze wordt door David v.d Welle gedaan. Hij pakt terug op de avond in juni waar we met een grote groep leden en vrijwilligers hebben gebrainstormd over de toekomst van onze verenging. Er zijn drie pijlers die de basis vormen van onze missie en visie: Plezier, Kwaliteit en Betrokkenheid. Komende periode wordt dit verder uitgewerkt. We hebben sinds juni natuurlijk niet stil gezeten en de eerste acties zijn al in uitvoering. Tot slot bedankte Michel alle coaches,trainers,ouders en vooral sponsoren.

Dames 1 bedankt het bestuur en de begeleiding en heeft een belangrijke mededeling. Op zaterdag 5 januari 2019 wordt het Knalfeest georganiseerd in Café de Vriendschap. Iedereen is welkom er is muziek voor jong en oud. De opbrengst is voor onze vereniging.

 

Bordsponsor worden van Handbalvereniging Hollandia T !!!

Wilt u bordsponsor worden van handbalvereniging Hollandia T dit kan altijd.

Hoe werkt dit?

  1. U levert het reclamebord aan.
  2. De plaatsing van het bord wordt verzorgd door Handbalvereniging Hollandia T
  3. Het contract is voor een periode van minimaal 5 jaar.
  4. Na plaatsing van het reclamebord betaalt de adverteerder per jaar een bijdrage van € 100,- aan Handbalvereniging Hollandia.T te Tuitjenhorn.
    1. Onder een jaar wordt hier verstaan de periode van 1 september tot 31 augustus volgend jaar.
    2. Het eerste jaar is gratis,omdat u de aanschaf van het reclame bord heeft gedaan.

Het contract wordt automatisch steeds met één jaar verlengd, tenzij door één van de partijen uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van het lopende jaar wordt opgezegd.

 

Wij verwelkomen de nieuwe bordsponsors;

Tuincentrum Claudia Blokdijk en Kringloopwinkel Rataplan Tuitjenhorn 

 

 claudiablokdijk-2_large-3.jpg    KringloopRataplan-3.jpg

      

Zaal accommodatie

Harenkarspelhal

Oostwal 21

1747 EZ Tuitjenhorn

0224-214390

Veld accommodatie

Sportpark "De Kuil"

Sportlaan 4

1747 GS Tuitjenhorn

0226-391789

Zaal accommodatie

Sportzaal 'De Groet'

Bogtmanweg 4

1747 HZ Tuitjenhorn

0226-214390